034-33257601
info@autismkerman.ir

نگاهی به مشکلات رفتاری کودکان اتیسم

نگاهی به مشکلات رفتاری کودکان اتیسم

نگاهی به مشکلات رفتاری کودکان اتیسم

جزئیات

نگاهی به مشکلات رفتاری کودکان اتیسم

17 خرداد 1399
نگاهی به مشکلات رفتاری  کودکان اتیسم
 
هنگامی از مشکلات کودکان مبتلا به اتیسم صحبت می شود معمولا از آسیب به خود و دیگران ، قشقرق و داد و بیداد راه انداختن می باشد ، همانطور که می دانید یک مشکل رفتاری خاص می تواند از عوامل متفاوتی نشات بگیرد ، این پیچیدگی وقتی پای اتیسم در ارتباط باشد بسیار پیچیده تر می شود .

یکی از مباحث مهم در بررسی رفتار کودکان اتیسم رفتارهای مختلف در موقعیت ها و مکان های متفاوت است که علت آن عدم تعمیم رفتار خاص به موقعیت های متفاوت و ویژگی های حسی متفاوت از مکانی به مکان دیگر است به عنوان مثال ممکن است علت قشقرق و به هم ریختگی کودک مبتلا به اتیسم در مدرسه صدای زیاد ، بوی مواد شوینده ، انعکاس لامپ های غیر استاندارد و ... باشد که زیر بنای حسی دارد . در مطالعات و بررسی های انجام شده کودکان اتیسم هم سطح که در گروههای همگن حضور داشتند گروهی که در شرایط محیطی استاندارد بودند به طور معناداری قشقرق و به هم ریختگی کمتری نسبت به سایر کودکان داشتند .

یکی دیگر از عواملی که حتما در قبال کودکان اتیسم باید مد نظر قرار گیرد ضعف کودکان اتیسم در برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است . با نظر به اینکه کودکانی که از لحاظ گفتاری قادر به برقراری ارتباط و مطرح کردن تمایلات و خواسته های خود هستند نسبت به کودکانی که این توانایی را ندارند از لحاظ رفتاری مشکلات کمتری دارند .
بنابراین ارتقای توانایی گفتاری کودک خود به خود منجر به حذف برخی از مشکلات رفتاری خاص کودک مبتلا به اتیسم می باشد .

استفاده از استراتژی های ارتباطی مانند سیستم ارتباط تصویری PECS  و ... می تواند کمک شایانی به این کودکان در زمینه کاهش مشکلات رفتاری ناشی از ضعف ارتباطی باشد .

حتی برخی از مشکلات حسی در وضعیت مهارت اجتماعی بی تاثیر نیست به عنوان مثال عدم انسجام شنیداری منجر به درک اصوات به جای درک مفهوم گفتار شنیده شده می شود و فرد را در یادگیری درک کلامی دچار مشکل می کند .

ظهور گاهی اوقات مشکلات رفتاری کودکان اتیسم وقتی ظهور می کند که فرد بیش از انداره هیجان زده باشد . هیجان زدگی بیش از اندازه موجب برخی واکنش های رفتاری غیرهنجار نظیر پرت کردن اشیا و داد و بروز هیجانات غیر منطقی می شود .

در اینجا به برخی از راهکارهای موثر جهت کنترل هیجانات در کودکان اتیسم اشاره می شود .

1-در صورت امکان کودک مبتلا به اتیسم را بدون آمادگی قبلی در موقعیت های هیجان برانگیز قرار ندهید و از قبل پیش آمادگی از قبیل تصویری ، کلامی و ... متناسب با سطح کودک فراهم کنید .

2-لزوم آموزش شناخت هیجانات و ابراز صحیح آن با توجه به سطح ذهنی فرد مبتلا به اتیسم ، به عنوان مثال هر تصویر که نشانگر هیجان مشخصی است را روی موقعیت صحیح بگذارد .

3-با استفاده از تقویت ژتونی به فرد مبتلا به اتیسم آموزش دهیم هیجانات و تمایلات خود را کنترل و به موقعیت مناسب در زمان مشخص اختصاص دهد .
4-تهیه کردن برنامه تصویری که در آن به طور کامل رویدادها و اتفاق ها قابل پیش بینی باشد .

گاهی کودکان مبتلا به اتیسم به علت بی تحرکی ، انرژی ذخیره شده خود را یکجا به صورت رفتار غیر هنجار تخلیه می کنند ، قرار دادن ورزشی مناسب با سطح توانایی کودک تاثیر به سزایی در حذف رفتارهای ناشی از این مورد دارد .

آلرژی های غذایی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در رفتار کودکان مبتلا به اتیسم می باشد .

افراد مبتلا به اتیسم در معرض حساسیت ها و مسمویت های بسیار زیادی قرار دارند .

تاثیر عوامل تغذیه ای منجر به دل درد ها و به هم ریختگی های عمیق در کودکان مبتلا به اتیسم می شود . و پاسخ نهایی آلرژی ها رفتارهای نا به هنجار و بی قراری های مداومی است که مستقیما در سطح بهینه توجه کودک تاثیر گذار است .
 

مقاله ها مرتبط