034-33257601
info@autismkerman.ir
دربـاره مـا موسسه خیریه کودکان و نوجوانان اتیسم روشنای فردا

ماموریت مرکز اتیسم امام علی(ع) ارتقاء راه حل های لازم و کمک به شناخت اختلال طیف اتیسم اختصاص داده شده و هدف ما کمک به رفع نیازهای افراد مبتلا به اتیسم و خانواده های آنها از طریق حمایت و پشتیبانی می باشد. همچنین افزایش درک و پذیرش افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و پیشبرد تحقیقات در مورد علل و مداخلات بهتر برای این اختلال و شرایط مرتبط با آن از جمله دغدغه های ما می باشد.

کارگاه ها و وبینار های آموزشی
خدمات ما بخشی از خدمات ارایه شده توسط مرکز اتیسم امام علی (ع)

آخرین اخبار نمایش همه
آخرین مقالات نمایش همه