034-33257601
info@autismkerman.ir

مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه
تاثیر رنگ در محیط آموزشی برای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

رنگ پدیده ای ذهنی است یعنی ادراک ما از امواج با طول موجهای مختلف است به عبارت دیگر تاثیر ما از طول موج های مختلف است که رنگ را می سازد از نظر یک فیزیکدان رنگ نوری است دارای طول موج معین و قابل ضبط. یک فیزیولوژیست رنگ را تنها تاثیر نور بر بعضی سلولها و تحریک اعضا می داند.

15 اردیبهشت 1400
مقالات عمومی
ورزش چگونه به افراد اتیسم کمک می کند

دکتر اوکانر استاد تربیت بدنی می گوید: ادراک حسی برای افراد اتیسم یک بار اضافی است و باعث می شود آن ها رفتارهایی را بکار ببرند که آن ها را پریشان می کند.ورزش مزایای مشابه آن برایشان ایجاد می کند ولی با این تفاوت که معانی ضمنی اجتماعی ندارند.

15 اردیبهشت 1400
مقالات عمومی
شناخت اعضای بدن در کودکان اتیسم

یکی از اولین توانایی‌های کودک که معمولا پس از زبان باز کردن توجه والدین و اطرافیان را جلب می‌کند، توانایی شناخت خود و اعضای بدنش است که در کودکان عادی به­صورت خودکار به­ وجود می‌آید. درواقع از حدود 2 سالگی به بعد کودک عادی می‌تواند اعضاء بدن خود را مانند: مو، دست، پا، بینی، چشم، دهان و ... بشناسد و حتی نشان دهد. کودکان دارای اختلال طیف اتیسم معمولاً در کسب این مهارت دارای مشکل می‌باشند و برای اکتساب این توانایی به کمک نیاز دارند. در ادامه الگویی برای آموزش شناخت اعضای بدن به کودکان با اختلال طیف اتیسم ارائه می‌شود.

5 خرداد 1397
مقالات عمومی