034-33257601
info@autismkerman.ir

صدای افراد دارای اختلال طیف اتیسم باید شنیده شود.

صدای افراد دارای اختلال طیف اتیسم باید شنیده شود.

صدای افراد دارای اختلال طیف اتیسم باید شنیده شود.

جزئیات

صدای افراد دارای اختلال طیف اتیسم باید شنیده شود

1 دی 1399
دورا ریمکر ، دانشمند بخش اتیسم در دانشگاه ایالتی پورتلند (PSU) ، در مطالعه ای بر روی کارگران اتیسم دریافت : فرسودگی شغلی برای یک فرد اتیسم همیشه زیاد نیست. در عوض ، نیاز به پوشاندن رفتارهای افراد دارای اختلال طیف اتیسم در یک روز کاری با افراد دیگر می تواند باعث فرسودگی مزمن ، کاهش توانایی تحمل محرک ها مانند نور یا صدا و از دست دادن مهارت ها شود .این مطالعه از طریق مصاحبه ها و نظرسنجی از نظرات شبکه های اجتماعی نشان داده شد.
این کار ، که تیم Ray maker ماه گذشته منتشر کرد ، روند جدیدی را در تحقیقات اتیسم برجسته می کند. Ray maker و همکارانش بخشی از تیم های تحقیقاتی با اعضای اتیسم هستند. این گروه ها تمرکز خود را در تحقیقات اتیسم از علت به مراحل عملی تغییر می دهند.
کریستینا نیکولاییدس ، یکی از نویسندگان مطالعه فرسودگی شغلی واستاد دانشکده مددکاری اجتماعی در PSU ، یک پسر بزرگسال دارد که اتیسم است. اگرچه تحقیقات زیادی در مورد اتیسم روی کودکان متمرکز شده است ، اما بزرگسالان اتیستیک که در دهه 1990 و اوایل 2000 به سن بلوغ رسیده اند ، به این حوزه می پیوندند و تجربه خود را متمرکز می کنند.
قبل از مطالعه فرسودگی شغلی ، Ray maker می گوید : "به معنای واقعی هیچ تحقیقی انجام نشده است ... حتی اگر در جامعه برای همیشه در مورد آن صحبت شده باشد." Ray maker و همکارانش در مصاحبه های خود با ده ها نفر از اتیسم ، دریافتند که داشتن یک محل کار مستلزم این نیست که کارگران ویژگی های افراد دارای اختلال طیف اتیسم را بپوشانند و به عنوان یک دوستدار اتیسم شناخته شوند.
چنین مطالعاتی معمولاً شامل جستجوی ژن های مرتبط با اتیسم یا تلاش برای جمع آوری رفتارهای اتیسم در مدل های موش است. کانی کساری ، روانشناسی از دانشگاه کالیفرنیا ، لس آنجلس ، اظهار داشت که بسیاری از محققانی که چنین کاری را انجام می دهند هرگز حتی شرایط را ندیده اند. آنها نمی فهمند که رشد اجتماعی در موش به هیچ وجه مانند رشد اجتماعی در انسان نیست"
محققان می توانند از برخی سیاست های بزرگسالی در اتیسم شگفت زده شوند. به عنوان مثال اتیسم را "اختلال" می نامند. بازرسان اتیسم اغلب در مورد زبان نسخه های خطی اظهار نظر می کنند ، از جمله اینکه آیا اطلاعات قابل فهم است.
محققان می گویند: "صداهای اتیسم باید قبل از هر چیز شنیده و تأیید شوند." وی می افزاید: بزرگسالان اتیسم حق دارند و شاید وظیفه دارند که خودشان صحبت کنند.

مقاله ها مرتبط