034-33257601
info@autismkerman.ir

سطح چربی خون ممکن است در برخی افراد اتیسم تغییر کند

سطح چربی خون ممکن است در برخی افراد اتیسم تغییر کند

سطح چربی خون ممکن است در برخی افراد اتیسم تغییر کند

جزئیات

سطح چربی خون ممکن است در برخی افراد اتیسم تغییر کند

1 دی 1399
بر اساس مطالعه ای که در Nature Medicine منتشر شده است ، تقریباً 7 درصد از افراد اتیسم در ایالات متحده دارای سطح غیر طبیعی چربی در خون،  ترکیباتی به نام لیپیدها هستند.
مطالعات گذشته نشان داده است که ارتباطی بین این وضعیت متابولیکی به نام دیس لیپیدمی و اتیسم در افراد با شرایط نادر ژنتیکی وجود دارد.
یوان لو ، دانشیار پزشکی پیشگیری در دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو ، ایلینوی،محقق این تحقیق می گوید: این اولین تجزیه و تحلیل عمیق و چند بعدی است که به طور گسترده تر یک ارتباط قوی با اتیسم را ایجاد می کند.
این مطالعه با استفاده از یک رویکرد جامع ، شامل مراقبت های بهداشتی، سوابق الکترونیکی سلامت، توالی های ژن خانوادگی و اطلس الگوهای ژنی رشدی می باشد.
کوهان می گوید: اتیسم یک اختلال با شرایط بسیار متنوع ، با تأثیرات ژنتیکی و محیطی است. تجزیه و تحلیل مجموعه داده های بزرگ و متنوع به محققان کمک می کند تا شرایط را به زیر گروه های کوچکتر، فنوتیپ های مشترک و درمان های قراردادی طراحی کنند.
لو می گوید: مطالعات نشان داد که والدین با سابقه اختلال چربی خون تا 16 درصد شانس بیشتری برای
داشتن فرزندان اتیسم دارند ، نتیجه ای که محققان امیدوارند در مطالعات آینده بیشتر بررسی کنند.
پروفسور مایکل اشنایدر می گوید: با این حال هنوز مشخص نیست که چربی ها چگونه بر مغز انسان تأثیر می گذارند.
بیشتر تحقیقات در مورد دستکاری سطح لیپیدها - با از بین بردن ژن های مرتبط با دیس لیپیدمی در موش ها یا استفاده از دارو - ممکن است درک واضح تری از این ارتباط داشته باشد.

مقاله ها مرتبط