034-33257601
info@autismkerman.ir

سوالات متداول

علت مشکلات گفتاری و زبانی کودکان مبتلا به اتیسم (اوتیسم)چیست؟

ویژگی اصلی این کودکان آسیب در برقراری ارتباط اجتماعی است و نقص در بعضی از مهارت ها مانند:تماس چشمی-توجه مشترک-درک شنیداری و بینایی –تقلید (حرکات و گفتار)بازی با اشیا مشکلات ارتباطی مانند:شروع حفظ مکالمه؛تشخیص احساسات دیگران-در نظر نگرفتن دیدگاه دیگران و ...با مشکلات کلامی و غیر کلامی همراه است.

یک گفتار درمان در چه حیطه هایی می تواند به کودکان اتیستیک کمک کند؟

تقویت ارتباط غیرکلامی اش نشان دادن-استفاده از حرکات بدن توجه شنیداری تقویت حرکات عضلات گفتارتقویت مهارت های درکی مثل درک کلمات و جملات ارتباط غیر کلامی کودک بتواند منظور خود را در غالب کلمات و جملات و احساسات بیان کند. تقویت مهارت های اجتماعی درمان مشکلات تلفظی کمک به حل مشکلات خواندن و نوشتن

والدین چه کارهایی برای بهبود برقراری ارتباط و رشد گفتاری کودکان انجام دهند؟آیا بازی موثر است؟

بهترین موقعیت برای یادگیری کودکان موقعیت بازی است در این موقعیت یادگیری به صورت غیرمستقیم شکل می گیرد و برای کودک بسیار خوشایندتر خواهد بود و بهتر است بازی های تعاملی بیشتر انجام شود .

تشخیص و شروع دیر هنگام گفتار درمانی چه پیامدهایی را به همراه دارد؟

طبیعی است هرچه تشخیص و درمان دیرتر اتفاق بیافتد زمان طلایی زبان آموزی را از دست خواهیم دادو رسیدن به مراحل بالاتر امکانش بسیار کم خواهد شد.

آیا بچه های اتیسم (اوتیسم) بهبود کامل می یابند؟

اتیسم (اوتیسم) یک اختلال مادم العمر است.ولی در هر سطح پیشرفت دارند بهبود کامل ندارند.

آیا بچه های اتیسم (اوتیسم) مدرسه عادی می روند؟

بعضی از آنها می توانند مدرسه بروند؛بستگی به سطح آن ها دارد که در کدام سطح تشخیص گرفتندهمه بچه های اتیسم (اوتیسم)قادر به مدرسه رفتن نیستند.

بچه های اتیسم (اوتیسم) آیا پیشرفت می کنند؟

بله.هر کودک اتیستیک در هر سطحی که باشد بستگی به سطح کودک مسلما با آموزشی که داده  می شود  و با همکاری خانواده پیشرفت می کند.

آیا داروی خاصی برای درمان اتیسم وجود دارد؟

در حال حاضر هیچ دارویی برای درمان قطعی اتیسم (اوتیسم) وجود ندارد و تنها مداخله موثر تا کنون توانبخشی آموزشی به موقع می باشد.و داروهای رایج برای کنترل اختلالات و بیماری های همراه اتیسم مانند : صرع و...... به کار می رود.

با مشاهده چند نشانه می توان اتیسم (اوتیسم)را تشخیص داد؟

برخی از علائم اختلال طیف اتیسم (اوتیسم) با سایر اختلالات دیگر مشابه است و نمی توان صرف مشاهده علائم اتیسم (اوتیسم) تشخیص قطعی داد که با مشاهده علائم اولیه می توان نسبت به این اختلال حساس شد و با گزارش دقیق علائم به متخصصین و بعد از مشاهده طبیعی کودک و انجام فرمول های غربالگری تشخیص قطعی را داد.

اختلال اتیسم (اوتیسم)چه نوع اختلالی است؟

یک اختلال عصبی رشدی است که با ضعف در مهارت اجتماعی و رفتارهای متعدد و تکراری مشخص می شود.