034-33257601
info@autismkerman.ir

حضور توانخواهان و پرسنل مرکز امام علی (ع) در مراسم ویژه روز جهانی معلولین در اداره کل بهزیستی استان کرمان

حضور توانخواهان و پرسنل مرکز امام علی (ع) در مراسم ویژه روز جهانی معلولین در اداره کل بهزیستی استان کرمان

حضور توانخواهان و پرسنل مرکز امام علی (ع) در مراسم ویژه روز جهانی معلولین در اداره کل بهزیستی استان کرمان

جزئیات

توانخواهان و پرسنل مرکز امام علی (ع) در مراسم ویژه روز جهانی معلولین در اداره کل بهزیستی استان کرمان

15 آذر 1401
مراسم ویژه ای در خصوص روز جهانی معلولین مورخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ در اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار گردید. توانخواهان و پرسنل مرکز امام علی (ع) در این مراسم شرکت کرده و هم چنین نمایشگاهی از دستاورد های توانخواهان در حاشیه مراسم برگزار گردید و آثار توانخواهان این مرکز به نمایش گذاشته شد.

اخبار مرتبط