034-33257601
info@autismkerman.ir

اتیسم در بزرگسالی | بلوغ در افراد اتیسمافراد دارای اتیسم نیز وارد مرحله نوجوانی و بلوغ می شوند واز تغییرات مختلفی که در این دوره وجود دارد از جمله بروز صفات ثانویه جنسی وتمایلات جنسی برخوردار می شوند با این تفاوت که این گروه به علت داشتن مشکلاتی با موانع بیشتری روبه رو هستند .


این گروه از نوجوانان به علت مشکلات شناختی ،اجتماعی ،ارتباطی ،و درک کلامی در استفاده از منابع اموزشی که به نوعی استفاده از ان نیازمند توانایی ذهنی و ارتباطی است محروم بوده و از سویی دیگر ارتباط محدود انان با جامعه به این روند شدت می بخشد ونوجوانان دارای اتیسم یاد نمی گیرند چگونه تمایلات جنسی خود را کنترل کرده وبر مبنای قانونهای انسانی بروز دهند .

تمایل انان عادی است اما رشد اخلاقی در ان ناقص مانده است .

باید توجه کرد فرد عادی در روند رشد می اموزد که تمایلات جنسی خود را در هر جا و هر وقت ابراز ننمایند حرمت محارم را حفظ نماید و در ارضای تمایلات جنسی خود تابع نظام حاکم بر جامعه باشد کودک دارای اتیسم به تناسب کم توانی خود در فراگیری این قوانین وقراردادهایی اجتماعی ناتوان بوده و اصطلاحا ناپخته عمل می کند یعنی در اصل یاد نگرفته است خواسته ها و تمایلات خود را به شکل اجتماع پسندانه ابراز نماید بنابر این اگر رفتار  جنسی غیر اصولی در نوجوانان یا جوانان دارای اتیسم مشاهده می کنیم باید بپذیریم که منشا ان شکل نیافتگی ابعاد اخلاقی و اجتماعی حاکم بر جامعه در ذهن اوست که موجب تظاهر اینگونه رفتارها گردیده است .

نوجوان پسر دارای اتیسم با مشکلات بیشتری نسبت به دختران در دوره ی بلوغ روبرو هستند

اصلی ترین علت این موضوع را می توان گفت که چون سن بلوغ در پسران دیرتر از دختران اتفاق می افتد و این سن به گونه ای است که بیشتر نوجوان نیاز دارند تا با جامعه خواه ناخواه ارتباط داشته باشد همین افزایش سطح ارتباطات در جامعه ونیز باز خورد جامعه نسبت به مشکلات جنسی پسران باعث تشدید مشکلات بلوغ جنسی در ان ها می شود .

لازم به ذکر است چون افراد دارای اتیسم از لحاظ ظاهری تفاوت چندانی با افراد عادی ندارند وهمچنین از طرفی اگاهی جامعه هم نسبت به این اختلال ونشانه های آن محدود است اگر رفتار جنسی نابهنجاری که از این نوجوان سر بزند برداشت های منفی از ان می شود وهمچنین عکس العمل مردم هم نسبت به این رفتارها بسیار منفی خواهد بود و این عکس العمل ها بسیار برای نوجوانان دارای اتیسم وخانواده اشان خطرناک می باشد .

برای حل این مشکلات لازم است کودکان دارای اتیسم را قبل از این که وارد دوره ی حساس بلوغ شوند اموزش دهیم این اموزش ها باید از خانواده شروع شود .پدر خانواده و یا برادر بزرگتر باید این اموزش را به کودک دارای اتیسم بدهند به این صورت که سوالات جنسی که احساس می کنند این کودکان دارند را متناسب با سن ان ها و توانایی درک آن ها پاسخ دهند .
 منبع آمار ذکر شده در ویدئو زیر: https://www.autism.org.uk/