034-33257601
info@autismkerman.ir
خلاصه:

اسفاده از نقاشی به منظور هماهنگی چشم و دست،افزایش مهارت حرکتی طریف،شناخت رنگ،تسهیل در مهارت دست ورزی برای افراد دارای اختلال طیف اتیسم استفاده می شود. برخی از افراد دارای اتیسم دارای استعداد های خاص و دقت به جزییات هستند که نقاشی درمانی باعث بروز و تقویت استعداد نهفته این کودکان می شود.

هنردرمانی کمک بزرگی در گشودن درهای ارتباطی جهان در برابر مبتلایان به اتیسم می کند تا استعدادهای هنریشان را به نمایش بگذارند.

یکی از نشانه های اختلالات طیف اتیسم دشواری برقراری ارتباط کلامی و اجتماعی با دیگران است در برخی موارد مبتلایان به اتیسم به هیچ وجه توانایی استفاده از گفتار را برای برقراری ارتباط ندارند.

مبتلایان به اتیسم همچنین ممکن است در دریافت مفهوم از طریق حالت چهره و بدن مخاطب نیز مشکل داشته باشند و حتی در فهم و بیان یک مسئله ساده هم ناتوان باشد شایان ذکر است که این افراد از درک بصری بسیار بالایی برخوردار هستند که آنان را در به خاطر سپردن یک تصویر و بیان ایده هایشان از طریق طراحی و فعالیت هنری موفق میسازد همچنین براساس مطالعات انجام شده هنردرمانی برای هماهنگی چشم و دست و مهارت های دست ورزی،تقویت حرکات Fine و Gross و توجه و تمرکز برای کودکان دارای اختلال اتیسم موثر واقع می شود.


نقاشی درمانی:

یکی از شاخص های اصلی نقاشی درمانی برای افراد دارای اختلال اتیسم توجه به عامل انگیزشی در آموزش می باشد.

به این صورت که معمولا این کودکان نسبت به موقعیت های آموزشی مقاومت نشان می دهند و ممکن است سطح همکاری کودک با مربی و درمانگر کمتر شود ولی در قالب هنردرمانی و استفاده از نقاشی برای اغلب کودکان خوشایند است می توان به صورت جایگزین و درنظر گرفتن علائق کودک اقدام به آموزش کند آموزش رنگها،اشکال هندسی،مهارت ترسیمی،هماهنگی چشم و دست از مواردی است که از طریق هنردرمانی با در نظر گرفتن افزایش همکاری کودک می توان بهترین بهره را در زمینه آموزشی فرد دارای اختلالات اتیسم برد.فواید کاربردی هنردرمانی


بیماریهای عمومی

مردم همیشه به دنبال راهی برای فرار از بیماری هستند و هنر یکی از معمولترین روش ها به این قصد است. هنر و مراحل خلاقانه اش می تواند در روند بهبود یا کند کردن بسیاری از بیماری ها مانند سرطان ، بیماری قلبی، آنفلونزا و .... مفید باشد .

هنر درمانی همچنین می تواند به دانش آموزان اتیسم 11 تا 18 ساله برای بالا بردن مهارت های اجتماعی شان کمک کند.
همچنین شدت بیش فعالی  و درونگرایی(تا حد آسیب رساندن به خود) به طور معناداری با جلسات هنردرمانی کاهش یافته است.
 

امداد رسانی

هنر درمانی در طیف گسترده ای از تجارب شوک های ناگهانی مانند موارد اورژانسی یا بحرانی مورد استفاده قرار می گیرد.
هنردرمانگران ،کودکان و نوجوانان و بزرگسالان آسیب دیده از فجایع انسانی یا طبیعی را تشویق می کنند تا با خلق هنری تجارب خود را بیان کنند.


کودکان داغدار

هنر درمانی و یا سایر راهکارهای خلاقانه و مداخلات بشری، روش هایی هستند که به دلیل تاثیر مثبت و کاربردشان بر افراد محتضر، اعضای خانواده سوگوار و به ویژه کودکان داغدار، روز به روز بر محبوبیتشان افزوده می شود. هنر درمانی ، خود آگاه و ناخودآگاه داغدیده را در بیان خود و شرح درد حاصل از سوگ، تحریک می کند.


آشفتگی خاطر(حواس پرتی)

هنردرمانی، راهکاری غیر مستقیم برای درمان حواس پرتی ناشی از اندوه به جای تخلیه ی مستقیم آن است.


حل مساله

هنر درمانی با رویکرد کمک به حل مساله ،کاربردی نوین از هنردرمانی را نشان می دهد.


 
 

خدمات مرتبط