تاثیر ماساژ برای افراد دارای اتیسم

سه شنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۸ در ساعت 17:05

تاثیر ماساژ برای افراد دارای اتیسم 

ماساژ‌هایی که برای کودکان دارای اتیسم انجام می‌شود کاملا با ماساژ‌های معمولی و رایج متفاوت است.

تأثیر ماساژ‌درمانی بر رویکودکان دارای اتیسم و تفاوت آن با ماساژهای معمول : ماساژ‌هایی که برای کودکان اتیستیک انجام می‌شود کاملا با ماساژ‌های معمولی و رایج متفاوت است. ماساژ‌های عمومی جهت ریلكسیشن و با مانور‌های اسكلتی-عضلانی انجام می‌شوند اما در ماساژ‌درمانی كودكاناتیستیك، از تكنیك‌های عصبی و حسی استفاده می‌شود که از مكاتب كاردرمانی هستند. این نوع ماساژ‌ها با توجه به سلول‌های عصبی گیرنده پوست انجام می‌شود و سپس با توجه به اختلالات اسکلتی-عضلانی بیماران، تکنیک‌های کار‌درمانی در قالب ماساژ‌درمانی برای آنان انجام می‌شود.مقدمات ماساژ‌ درمانی

برای ماساژ ‌درمانی کودکان اتیستیک مقدماتی باید انجام شود :« قبل از ماساژ‌درمانی، در ابتدا ارزیابی حسی-حرکتی انجام می‌شود تا مشخص شود کودک در کدام نقطه و به چه اندازه دچار كم كاری(hyposensetivity)  یا پر كاری (hypersensitivity)  حسی است. به همین دلیل کارشناسان و متخصصان باید با تشخیصی ویژه، تعیین کنند که اختلال حسی مربوط به حس لامسه و حس عمقی است و یا به حس‌ های دیگر مربوط می‌شود. سپس بر اساس نتایجی که به دست آمده ارزیابی صورت می‌گیرد و با توجه به آن تکنیک‌های ماساژ روی کودک انجام می‌شود. این تکنیک‌ها به پدر و مادر‌ها هم آموزش داده می‌شوند.ماساژ مخصوص برای هر فرد

سرعت و فشار ماساژ و زمان‌بندی هر تکنیک در هر فرد دارای اختلال اتیسم  با دیگری متفاوت است ، بنابر‌این بهتر است ماساژ ‌درمانی هر روز انجام شود تا نتیجه مناسب به دست بیاید. به همین دلیلپس از زمان مشخصی، تکنیک‌های ماساژ‌درمانی که بر روی بیماران اجرا شده بود، دوباره ارزیابی می‌شوند. سپس مرحله‌ی جدیدی از ماساژ‌درمانیانجام می‌شود که این مرحله جدید تا زمان نتیجه گرفتن و ترخیص بیمار ادامه می یابد.

مسئله مهمی كه در این میان وجود دارد این است که بیشتر كودكان اتیستیكهم اختلال حسی دارند و هم اختلال رفتاری که اختلال رفتاری این افراد مشکل‌ساز می‌شود. بنابر‌این اگر اختلال رفتاری در این بیماران و مخصوصا کودکان وجود نداشته باشد، می‌توان رفتار‌آنها را با روش‌های تعدیل حسی متعادل کرد. به دنبال این روند، دستورپذیری و آموزش‌پذیری كودك افزایش پیدا می‌کند.

 برای مثال کودک دارای اختلال اتیسم  که پرکاری حسی دارد حتی لباسی كه تنش می‌كنید برایش آزار‌دهنده است و حواسش را پرت می‌كند. در واقع دریافت هر حسی از محیط بیرون برای این بچه یك عامل مزاحم و مخرب محسوب می‌شود و انگار مدام فردی این كودك را چنگ می‌زند! بنابر‌این کودک هم با واکنش‌های حرکتی و پرخاشگری به این حرکت‌ها و احساسات جواب می‌دهد و با این رفتار‌ها نشان می‌دهد که دلش نمی‌خواهد لباسش را عوض کنند، سرش را شانه بزنند و یا ناخنش را کوتاه کنند. برای همین جیغ می‌زند، حرکات اضافه از خود نشان می‌دهد، بد‌غذا می‌شود، بدخلقی می‌کند و حرکات پرخاشگری دیگر انجام می‌دهد.

 از طرف دیگر كودكی كه کندکاری حسی دارد هیچ‌وقت از محیط بیرون دریافت حسی ندارد به همین دلیل سطح شناخت و هوشیاری او كاهش پیدا می‌کند. مغز هم برای جبران این کمبود، دستور حرکات اضافه می‌دهد و همین باعث می‌شود شما با کودکی مواجه شوید که بیش از حد می‌دود، می‌پرد، بال می‌زند، خودش را گاز می‌گیرد و حرکات دیگر انجام می‌دهد. آماده‌سازی برای ماساژ‌درمان

برای کودکان هایپر سنس به روش تعدیل حسی، می توان واکنش‌های اضافی آنها را متعادل کرد . ماساژ‌درمانی در‌واقع آماده‌سازی این افراد برای تمرینات شناختی، آموزشی و حركتی و دیگر تمرینات محسوب می‌شود. تنها مسئله قبل از اجرای ماساژ‌درمانی، ارتباط بر‌قرار کردن درست با كودك است. اغلب کودکان دارای اتیسم نسبت به ماساژ‌درمانی واکنش نشان می‌دهند مخصوصا برای کودکان هایپر سنس، هر نوع لمس و احساس لمس کردن آزار‌دهنده است. بنابر‌این طبیعی است که در ابتدا در برابر این جریان مقاومت کنند. به همین دلیل کارشناسان و متخصصان برای این کودکان، تمرینات حسی را به صورتی طراحی و اجرا می‌کنند که رفته رفته آستانه تحمل‌شان بالا برود.نقاطی که باید ماساژ داده شوند

بسته به ارزیابی‌های اولیه، کودک ممکن است تنها در نواحی خاصی نیاز به ماساژ‌درمانی داشته باشد. بر همین اساس : گاهی کودکی را می‌بینید که فقط در اندام فوقانی و یا در اندام‌های دیگر، نیاز به کار حسی و ماساژ دارد. اما در بیشتر کودکان اوتیسمی مجموع چند عضو بدن و گیرنده‌های عصبی، درگیری حسی دارد. اما اگر به‌صورت كلی نگاه كنیم، تكنیك‌هایی كه روی تنه و اندام فوقانی انجام می‌شوند در جهت كنترل رفتار‌های حركتی شدید، حركات اضافه و كلیشه‌های این كودكان انجام می‌شود.

تکنیک های  جدید در ماساژ‌درمانی افراد دارایاختلال اتیسم به کار گرفته شده و تكنیك‌های اولیه شامل تكنیك هایRood  یا P.N.Fمی‌شوند. اما درحال حاضر تكنیك كیگانگ در تئوری و عمل نتایج خوبی در مورد كودكان دارای اختلال اتیسمداشته است. خوب است بدانید ماساژ‌درمانی از زمان شکل‌گیری اولیه‌ی رشته کار‌درمانی و تخصصی شدن آن به وجود آمده و تکنیک‌های ویژه افراداتیستیک هم بعد‌ها به آن افزوده شده است.بهترین نوع ماساژی در حال حاضر بر اساس تحقیقات و مقالات برای کودکان دارای اتیسم موثر شناخته شد,ماساژ كیگانگ بوده است.

 


برچسب های مرتبط

این پست را به اشتراک بگذارید:


نظرات 0


ایجاد نظر

1
2

آخرین اخبار