مرکز اتیسم امام علی (ع) زیر مجموعه انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان اتیسم روشنای فردای کرمان به شماره ثبت 1605 به طور رسمی فعالیت خود را از تاریخ 1394/11/28 در زمینه توانبخشی آموزشی اتیسم آغاز نمود. این مرکز در زمینی به مساحت 10/000 متر مربع ساخته شده و از بدو تاسیس یکی از مهم ترین اهداف و راهبرد های خود را تربیت و پرورش نیروهای انسانی کارآمد در زمینه تخصصی خود و انتقال و تجهیز مرکز در جهت تسریع رشد و کیفیت خدمات قرار داده است. در این مرکز خدماتی مانند کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتار درمانی، بازی درمانی، پت تراپی، اسب درمانی، باغبانی درمانی، موسیقی درمانی، هنر درمانی و ... به کودکان زیر 14سال ارایه میشود.

تماس با ما

سؤالی دارید یا با مشکلی روبه‌رو شده‌اید؟ خوشحال می‌شویم با ما تماس بگیرید.. به ایمیل‌ها‌ حداکثر یک روز کاری، رسیدگی می‌شود.

  • کرمان ضلع شرقی میدان هفت باغ علوی

  • 7635119899

  • +983433257601

    +983433257301

    +983433257604

  • [email protected]