ویدئوهای اتیسم امام علی(ع)

دوم آوریل روز جهانی آگاهی از اتیسم
به مناسبت روز جهانی آگاهی از اختلالات تکاملی زبان
کارگاه اموزش آشپزی ویژه بزرگسالان دارای اختلال طیف اتیسم(اوتیسم)
famous 1
کتاب اتیسم
Famous 5
به مناسبت روز جهانی کار درمانی
میلاد امام علی (ع) و روز پدر را تبریک عرض می کنیم

...

دوم آوریل روز جهانی آگاهی از اتیسم
به مناسبت روز جهانی آگاهی از اختلالات تکاملی زبان
کارگاه اموزش آشپزی ویژه بزرگسالان دارای اختلال طیف اتیسم(اوتیسم)
famous 1
کتاب اتیسم
Famous 5
به مناسبت روز جهانی کار درمانی
میلاد امام علی (ع) و روز پدر را تبریک عرض می کنیم

...