034-33257601
info@autismkerman.ir
دربـاره مـا موسسه خیریه کودکان و نوجوانان اتیسم روشنای فردا

ماموریت مرکز اتیسم امام علی(ع) ارتقاء راه حل های لازم و کمک به شناخت اختلال طیف اتیسم اختصاص داده شده و هدف ما کمک به رفع نیازهای افراد مبتلا به اتیسم و خانواده های آنها از طریق حمایت و پشتیبانی می باشد. همچنین افزایش درک و پذیرش افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم و پیشبرد تحقیقات در مورد علل و مداخلات بهتر برای این اختلال و شرایط مرتبط با آن از جمله دغدغه های ما می باشد.

خدمات ما بخشی از خدمات ارایه شده توسط مرکز اتیسم امام علی (ع)

Last News View All
Latest Articles View All